Trang Chủ / Sức Khỏe / Chấn chỉnh việc yêu cầu mang thẻ BHYT giấy làm thủ tục khám chữa bệnh

Chấn chỉnh việc yêu cầu mang thẻ BHYT giấy làm thủ tục khám chữa bệnh

Sức Khỏe

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế; các cơ sở khám chữa bệnh thuộc các bộ, ngành và Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam về việc tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công dân gắn chip, hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID hoặc VNelD và triển khai ký số file XML.

Văn bản nêu, Bộ Y tế nhận được công văn của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Tp.Hà Nội phản ánh người bệnh khi đi khám, chữa bệnh BHYT tại một số bệnh viện, có xuất trình căn cước công dân gắn chip hoặc xuất trình hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID hoặc trên ứng dụng VNelD nhưng bệnh viện không giải quyết hưởng chế độ BHYT, yêu cầu người bệnh phải về mang thẻ BHYT giấy để làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT.

Chấn chỉnh việc yêu cầu mang thẻ BHYT giấy làm thủ tục khám chữa bệnh

Bộ Y tế đề nghị thực hiện giải quyết hưởng chế độ BHYT trong trường hợp người bệnh khi đi khám chữa bệnh BHYT xuất trình căn cước công dân gắn chip hoặc xuất trình hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID hoặc trên ứng dụng VNelD.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và thuận tiện cho người bệnh khi đi khám chữa bệnh BHYT theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Đề án 06, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chấn chỉnh các khoa, phòng liên quan, nhân viên y tế để xảy ra tình trạng nêu trên, thực hiện giải quyết hưởng chế độ BHYT trong trường hợp người bệnh khi đi khám chữa bệnh BHYT xuất trình căn cước công dân gắn chip hoặc xuất trình hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID hoặc trên ứng dụng VNelD theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 4316 ngày 27/5/2021 và Công văn số 931 ngày 28/02/2022.

Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát, chấn chỉnh kịp thời các cơ sở khám chữa bệnh, cá nhân thuộc quyền quản lý để xảy ra tình trạng chậm gửi dữ liệu, hạn chế thấp nhất việc phải gửi đề nghị thay thế, làm ảnh hưởng đến công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT của cơ quan BHXH;

Tuân thủ việc gửi dữ liệu điện tử chi phí khám chữa bệnh BHYT theo đúng quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 48 của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu, chuẩn bị nguồn lực (phần cứng, phần mềm) để thực hiện triển khai ký số file XML xác thực dữ liệu điện tử chi phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 48/2017/TT-BYT trước khi gửi dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam.

Cơ sở khám chữa bệnh sử dụng chứng thư số đã được cấp của cơ quan, đơn vị để ký số, xác thực dữ liệu XML theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Nguồn: Nguồn www.nguoiduatin.vn

Chấn chỉnh việc yêu cầu mang thẻ BHYT giấy làm thủ tục khám chữa bệnh - Sức Khỏe