Đời Sống

Ba loại người khó không được nhờ, ba loại người nghèo không được chơi, không kết giao cả đời chẳng vướng bận

Trong cuộc đời mỗi người, không kết bạn, không nhờ vả ai là một chuyện rất khó. Bởi vậy nên bạn phải luôn có một đôi mắt tinh tường, phải biết chọn bạn mà chơi, chọn người mà nhờ. Có những loại bạn nếu không tránh cho xa, chắc chắn sẽ phải nhận lấy trái đắng.

Đọc Thêm